top of page

Γαλλία – Ελβετία – Γερμανία – Ιταλία – Ελλάδα – Ισπανία

Εκμάθηση και διδασκαλία της Γιόγκα στον 21ο αιώνα

AdobeStock_144251491
AdobeStock_175562378
166 Mrugi Mudra Sumitra

  Ένα σχολείο αναφοράς 

Τι είναι Γιόγκα ;

Η Γιόγκα αποτελείται από σύνολο φυσικών και νοητικών ασκήσεων, που αναπτύσσουν ευλυγισία και αυξάνουν την αντοχή και τη δύναμη. Η πρακτική εξάσκησή της επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο στο επίπεδο υγείας και φυσικής δύναμης αλλά εξ' ίσου και στο νοητικό επίπεδο : Βοηθά στη μείωση της νοητικής διάσπασης και στον καλλίτερο έλεγχο των συναισθημάτων.

Από πού μας έρχεται η Γιόγκα ;

Προερχόμενη απ' την Ινδία, αυτή η αρχαία γνώση, μπόρεσε να επιζήσει και να διατρέξει τους αιώνες, χάρη σε προφορική, αρχικά, παράδοση που εξασφάλιζε την πιστή της μετάδοση.

Πρέπει να πάμε στην Ινδία για να τη μάθουμε ;

Όχι, υποχρεωτικά. Η Σχολή Γιογκακσεμάμ, παρέχει σε όλους, στην Ευρώπη, μια μοναδική στο είδος της διδασκαλία. Αναλαμβάνει επί πλέον την επιμόρφωση δασκάλων της Γιόγκα, που ακολουθούν με σεβασμό την παράδοση, διδάσκοντας τη Γιόγκα όπως ήταν στη πηγή της, με απ' ευθείας μετάδοση.

Τι είναι το Γιογκακσεμάμ

Το Γιογκακσεμάμ ιδρύθηκε το 1982 από τον Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ, για να ακολουθήσει αυτή την παράδοση και να μεταδώσει στην Ευρώπη τις γνώσεις που ο ίδιος είχε λάβει από τον πατέρα του τον Σρι Τ. Κρισναματσάρυα. Γεννημένος στο Μουτσουκούντε (στη νότια Ινδία) το 1888 και απ' ευθείας απόγονος του Ναθαμούνι, που ήταν γιόγκι του 9ου αιώνα, ο Σρι Τ. Κρισναματσάρυα, διεπνέετο μέχρι τον θάνατό του το 1989 με αστείρευτη δίψα για γνώση. Φημισμένος γιατρός της Αγιουρβέδα (ινδικής ιατρικής) και δάσκαλος της Γιόγκα, αναγνωρισμένος σαν ένας από τους πιο μεγάλους γιόγκι του 20ου αιώνα, ο Σρι Τ. Κρισναματσάρυα, έλαβε τις υψηλότερες διακρίσεις σε όλους τους κλάδους της ινδικής φιλοσοφίας. 
Το 2001, ο Σρι Τ. Κ. Σριμπασυάμ, έβαλε τις βάσεις μιας ανώτερης παιδαγωγικής εκπαίδευσης, που διαθέτει επίλεκτη ομάδα διπλωματούχων της σχολής, για να οργανώσει την συνέχιση και την μετάδοση της διδασκαλίας του στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ελβετία.

Γιατί να επιλέξουμε το Γιογκακσεμάμ ;

Λίγοι Ινδοί δάσκαλοι ζουν στην Ευρώπη και συνεχίζουν τη διδασκαλία με παραδοσιακό τρόπο, σεβόμενοι τις πολιτιστικές μας αξίες. Η επαφή, λοιπόν, με τέτοιου είδους διδασκαλία αποτελεί από μόνη της προνόμιο.

Σε τι διαφέρει η Σχολή Γιογκακσεμάμ ;

Η Γιογκακσεμάμ προτείνει ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γιόγκα από όπου προκύπτει το πόσο η Γιόγκα μπορεί να αφορά τον καθένα από μας και μέχρι ποίου σημείου τα ευεργετήματα που παίρνουμε με την εξάσκηση, πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από απλή χαλάρωση ή ελάττωση του στρες.

Τι θα μάθω ;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Γιογκακσεμάμ προσφέρει σε βάθος γνώση της Γιόγκα, των θέσεων, των αναπνευστικών ασκήσεων και της συγκέντρωσης (άσανες και πραναγιάμα), προσφέρει σημαντικά στοιχεία της ινδικής φιλοσοφίας, αναφορές στα αρχαία κείμενα και την εφαρμογή τους στην καθημερινή μας ζωή στον σύγχρονο κόσμο μας. Το πρόγραμμα περιέχει επίσης τμήματα φυσιολογίας, παθολογίας κοινών περιπτώσεων και την επίδραση της Γιόγκα σ' αυτές τις περιπτώσεις. Θίγει τις βάσεις της ινδικής ιατρικής (Αγιουρβέδα), της διατροφής και την επίδραση της τροφής στο σώμα. Ολοκληρώνεται με στοιχεία της ινδικής κουλτούρας και ψυχολογίας.

Σε ποιόν απευθύνεται το πρόγραμμα ;

Στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν βαθιά γνώση της Γιόγκα. Περιλαμβάνει αρχάριους, ασκούμενους και δάσκαλους. Πολυάριθμοι διπλωματούχοι της Σχολής έχουν αρχίσει να διδάσκουν τη Γιόγκα και οι περισσότεροι συνεχίζουν να σπουδάζουν με τον Σρι Τ. Κ. Σριμπασυάμ, για να αναπτύξουν περισσότερο τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν την ατομική τους εξάσκηση και τη διδασκαλία τους.

Τι θα μου προσφέρει αυτή η εκπαίδευση ;

Την πιο βαθιά γνώση και κατανόηση της Γιόγκα και βελτίωση της ίδιας της εξάσκησής μας. Αν διδάσκετε θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τμήματα Γιόγκα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες των μαθητών σας και στην καλλίτερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους για βοήθεια, ώστε να βελτιώσουν την φυσική και πνευματική τους κατάσταση.

  Το πρόγραμμα 

Le programme

Τα μαθήματα της Σχολής Γιογκακσεμάμ, είναι υπεράνω δογματικών ή θρησκευτικών χαρακτηριστικών. 

Yogakshemam School, σέβεται το βασικό ευρωπαϊκό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων γιόγκα.​

Η Φιλοσοφία της Ινδίας 

Α. Γενικές σπουδές

 • Βεδικές θεότητες 

 • Φιλοσοφικές σκέψεις για τις Βέδες και τις Ουπανισάντ

 • Οι Ντάρσανες (Μιμάμσα, Βεντάντα, Νυάγια, Βαϊσέσικα, Μπούντα και Τσαρουβάκα).

Β. Ειδικές σπουδές

 • Μπρουχανταρανυάκα Ουπανισάντ ή Τσαντόγκυα Ουπανισάντ

 • Η Μπαγκαβάντ Γκιτά 

Εξειδικευμένες σπουδές

 • Οι Ντάρσανες (Σαμκίγυα) 

 • Γιόγκα Ντάρσανα (Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι) : Η φιλοσοφία της Γιόγκα 

Η Γιόγκα 

Α. Γενικές σπουδές

 • Χάθα Γιόγκα Πρατιπίκα, Γκεράντα Σαμχίθα, Σίβα σαμχίθα. Ουπανισάντ της Γιόγκα

 • Οι τρέχουσες ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας της Γιόγκα 

Β. Ειδικές σπουδές 

 • Ινδική Ψυχολογία (αρχές του σώματος, του ύπνου, του ονείρου, της μνήμης, της γέννησης, του θανάτου, της ευχαρίστησης, της θλίψης, της συγκίνησης) 

 • Θεωρία της αντίληψης σύμφωνα με τη Γιόγκα

Γ. Εξειδικευμένες σπουδές

 • Γιόγκα Ντάρσανα (Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι)

Πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα στην Ινδία 

 • Προφορική και γραπτή παράδοση στον Ινδουισμό. (δημιουργία, απομνημόνευση, μετάδοση των δογμάτων και των μύθων) 

 • Οι μεγάλοι κανόνες της Ινδουιστικής ζωής : η κοσμική και η ανθρώπινη τάξη του κόσμου 

 • Οι πράξεις και η θρησκευτική τους έννοια 

 • Η ζωή ως χρέος της αναγνώρισης 

Αγιουρβέδα (Ινδική Ιατρική) 

Α. Γενικές σπουδές

 • Έννοιες των Μαχαμπούτα, Πάκα, Βιπάκα, Τριντόσα και των 7 Ντάτου 

Β. Ειδικές σπουδές

 • Εφαρμογές των αρχών της Αγιουρβέδας στη πράξη

Φυσιολογία και στοιχεία της Φυσιοπαθολογίας

Α. Γενικές σπουδές

 • Κινητικό σύστημα 

 • Τα μεγάλα συστήματα 

Β. Ειδικές σπουδές

 • Τροποποιήσεις της άσκησης στην λειτουργία της παθολογίας.

Άσκηση 

Α. Ειδικές σπουδές

 • Άσανα, Μούντρα, Μπάντα, Πραναγυάμα και Κουμπάκα.

 • Επιδράσεις, αντενδείξεις και ειδικές ενδείξεις. 

 • Δομή μαθήματος άσκησης σχετικά με την Αγιουρβέδα.

Β. Ειδικές σπουδές

 • Η συγκέντρωση : προοδευτική μέθοδος προσέγγισης. 

 • Τα σημεία συγκέντρωσης : επιδράσεις, σκοποί και εφαρμογές. 

Παιδαγωγική 

 • Μέθοδος προοδευτικής προσέγγισης της Άσανας της Μούντρας και Πραναγυάμας.   

 • Τεχνική προσέγγισης των διαφορετικών "στοιχείων" της διδασκαλίας της γιόγκα σχετικά με το προφίλ των Ντόσα και Γκούνα του ατόμου. 

 • Τμήματα παιδαγωγικής με κατευθυνόμενες πρακτικές εργασίες. 

 • Εισαγωγή των φιλοσοφικών εννοιών στην πρακτική εξάσκηση.

Μελέτη των δυτικών μυστικιστικών κειμένων

Γενικότητες της δυτικής ψυχολογίας
 

  μητρώο 

Prérequis
> Pratiquer le yoga depuis au moins deux ans.
> Suivre un cours hebdomadaire avec un professeur diplômé.
> Avoir plus de 18 ans.


Pièces à fournir
1.  Le questionnaire rempli (document à télécharger sur le site) avec le plan de financement sur 4 ans (origine des fonds réfléchie et périodicité de paiement)

2. Lettre de motivation en 3 parties, précisant
    a. votre intérêt pour le yoga,
    b. votre projet de formation
    c. et le temps personnel que vous allez réserver à la pratique et aux révisions

3. Lettre d’introduction de votre professeur de yoga (avec ses coordonnées) apportant des éléments sur votre pratique et la manière dont vous intégrez le Yoga à votre vie

4. Une photo d’identité

5. Certificat médical autorisant la pratique du yoga

6. 50 € de frais d’inscription (non remboursable), par chèque, à l’ordre de Yogakshemam

Un entretien en présentiel ou par téléphone sera programmé (dans les 30 jours suivant la réception du dossier) avec un enseignant de l’école afin de valider l’inscription.


Dossier à envoyer à :
Association Yogakshemam
145 Chemin des Courtioux
38680 St André en Royans - France
ecole.yogakshemam@gmail.com

S'inscrire
bottom of page